Snavssamlere

Exdirt D anvendes for effektiv udskilning af magnetiske og ikke-magnetiske partikler samt slam i varme- og kølesystemer med vand eller glykolholdigt vand som medie.
Glykolkoncentrationen må maks. være 50%. 
Enheden kan ikke anvendes i systemer med salte.

Ved at placere en partikeludskiller type Exdirt D i et system, udskilles partikler helt ned til 5 micrometer.
Samtidig mindskes risikoen for flowforstyrrelser og cirkulationsproblemer.
Det bidrager til øget funktionssikkerhed under svære driftstilfælde, samt mindsker behovet for vedligeholdelse af anlægget.